Menu
Městská sportoviště Skuteč
nahoru

Webové stránky se upravují.

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU VE SKUTČI

 

 

TENTO PROVOZNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU, DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ A PROVOZOVATELE MĚSTSKA SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ, s. r. o.  - K ZAJIŠŤOVÁNÍ POŘÁDKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NAVŠTĚVNÍKŮ A NÁJEMCŮ SKUTEČSKÉHO ZIMNÍHO STADIONU - (ZS).

 

 

Článek l.

VSTUP DO PROSTORU ZS

1. Návštěvník vstupem do prostoru zimního stadionu bezpodmínečně souhlasí s tímto provozním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.

2. Vstup do prostoru je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům (např. sportovní veřejnosti, nájemcům) pouze v době provozu zimního stadionu a to na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiné platné povolení.

3. Provozní doba je zveřejněna na pokladně.

4. Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti i pro různé společenské akce.

5. Ceny služeb poskytovaných na ZS jsou stanoveny platnými cenovými předpisy a jsou uveřejněny na pokladně ZS. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje.

6. Děti mladší 10 let mají vstup na večerní bruslení povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

7. Návštěvníci ZS jsou povinni se řídit pokyny odpovědných pracovníků, strojníků nebo pořadatelů.

8. Pokladní má za povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity ZS a osobám, kterým je v souladu s provozním řádem vstup zakázán.

 

 

Článek 2.

VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTORŮ ZS

1.  Ze vstupu do ZS se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu.

2. Z prostoru ZS bude vykázán bez vrácení vstupného ten, kdo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo pořadatelů. V krajním případě může odpovědný pracovník či pořadatel požádat o pomoc Městskou policii nebo Policii ČR.

3. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS např. zbraně, ostré předměty.

4. Je zakázáno vnášet do prostor zimního stadionu jakékoliv předměty, které ruší klid např. sirény, bubny, řehtačky apod..  Je zakázáno jejich používání.

5. Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní

chovaní.

6. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením ZS.

7. Za dodržení výše uvedeného odpovídá hlavní pořadatel akce.

 

 

Článek 3.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS a dodržovat pořádek ve všech prostorách ZS.

2. Je zakázáno kouřit ve všech prostorách zimního stadionu.

3. Je zakázáno sedání na mantinely.

4. Přísně se zakazuje házení různých předmětů na ledovou plochu ZS.

5. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor ZS není dovoleno.

6. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení.

7. Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu, pokud je stroj na úpravu ledové plochy (rolba) na ledě.

8. Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu, pokud jsou otevřeny vrata ke sněžné jámě a vrata pro vjezd rolby.

9. Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu, pokud svítí výstražný maják na garáži rolby.

10. Bruslící veřejnosti jsou poskytovány šatny. Pro sportovce v době tréninků a zápasů jsou přidělovány šatny po dohodě e strojníkem.

11. Doba bruslení pro veřejnost je předem vyhrazena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ihned ledovou plochu, převléci se a opustit ZS.

12. Při bruslení veřejnosti je povinností používat ochranné rukavice. Na ledové ploše je nutné jezdit ukázněně, s přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní bruslící a sebe. Na ledovou plochu v době bruslení je vstup určenými vchody, nikoliv přelézáním hrazení.

13. Zakazuje se veřejnosti  vstupovat na ledovou plochu v botách.

14. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, strojníků nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

15. První pomoc se poskytuje ve velínu strojovny ZS.

 

 

  1. Tísňová telefonní čísla:

      První pomoc: telefon obsluhuje strojník

      Policie ČR: 158

      Záchranná služba: 155

      Požární ochrana: 150

 

 

 

Článek 4.

PPROVOZ KIOSKU

  1. Provozovatel kiosku je HC Skuteč.
  2. Provozovatel plně odpovídá za bezpečnost při provozu kiosku.
  3. Provozní doba je uzpůsobena podle programu zimního stadionu.
  4. Provozovatel se zavazuje minimálně dodržovat pravidla uvedená v provozním řádu ZS.
  5. Je zakázáno podávat alkoholické nápoje podnapilým osobám, mladistvým.
  6. Je zakázáno vynášet sklo z prostoru kiosku.

 

 

Článek 5.

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Celková kapacita zimního stadionu je 950 osob

2. Na osoby, které poškozují zařízení ZS, nebo ohrožují návštěvníky jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, kteří v případě potřeby přivolají Městskou policii nebo Policii ČR.

3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky ZS a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

Schváleno valnou hromadou společnosti dne 18. března 2008.

zimní stadion

Počet návštěvníků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
1
22
2
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Kontakt

Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Andrea Zoulíková
775 559 915
469 326 488
info@sportovisteskutec.cz

Sportovní hala

Městská sportovní halaTelefon: 775 559 859

Zimní stadion

Zimní stadionTelefon: 775 559 857

Koupaliště

KoupalištěTelefon: 775 559 859

Městská sportoviště Skuteč

Skuteč

Městská sportoviště Skuteč s.r.o.