Menu
Městská sportoviště Skuteč
nahoru

PROVOZ KOUPALIŠTĚ zde

Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád Letního sportovního areálu ve Skutči

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) letního víceúčelového sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu.
 3. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.
 4. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.
 5. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
 6. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
 7. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.
 8. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Počet hráčů na hřišti může být omezen s ohledem na bezpečnost a slušné chování.
 9. Vstup na hřiště je povolen jen za těchto podmínek:

 

 1. vždy v očištěné sportovní obuvi určené pro jednotlivé povrchy hřiště
 2. vhodná obuv pro vstup na jednotlivá sportoviště je specifikována následovně:
 Sportovní běžecká dráha: – tretry s kovovým hřebem 4-6mm; halová obuv
 Víceúčelové hřiště: – halová obuv
 Fotbalové hřiště: – fotbalové kopačky 12-14 kolíkové,
  – standardní 45-60 minikolíkové,
  – standardní ploškové kopačky /bez špuntů/
  – standardní 6 kolíkové = kopačky s plastovými špunty,
 
zakazuje se v prostorách hřiště využívání obuvi s hliníkovými hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěná obuv; obuv roztrhaná, obuv nevhodná pro sport a obuv s hřeby /hřebové kopačky/
 
 • zakazuje se na sportovní běžecké dráze využívání kopaček jakékoliv konstrukce podrážky – mimo přechod z fotbalového hřiště do tribuny apod.
 • zakazuje se vstupovat při použití treter na jiné povrchy hřiště než povrchy určené pro tento druh obuvi
 • zakazuje se vjíždět na dráhu motorovými vozidly a jízda na kolečkových bruslích

 

 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm
 • požívání alkoholických nápojů (mimo prostory občerstvení) a jiných omamných či toxických prostředků
 • jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů
 • vodění psů, koček a jiných zvířat  
 • věšet se na ochranné sítě a branky
 • ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu
 • přemisťování volného inventáře areálu
 • vstup podnapilým osobám
 • neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště, poškozování vybavení i hřiště samotného, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít  
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)
 • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 


Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných  zájmovými složkami, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.

Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.

Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.

Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR a Městské policii Skuteč.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Hřiště, popř. celý areál lze zapůjčit za stanovených podmínek a zaplacení poplatku dle ceníku

V tribuně a na vnější straně sportovní haly je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC.

 

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání

112

Záchranná služba

155

Policie

158

Městská policie

156

Hasiči

150


Provozní řád Letního sportovního areálu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Valnou hromadou společnosti Městská sportoviště Skuteč,s.r.o., tj. dnem 2. dubna 2012

letní areál

Počet návštěvníků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Kontakt

Vedoucí a hlavní ekonom:
Ing. Andrea Zoulíková
775 559 915
469 326 488
info@sportovisteskutec.cz

Sportovní hala

Městská sportovní halaTelefon: 775 559 859

Zimní stadion

Zimní stadionTelefon: 775 559 857

Koupaliště

KoupalištěTelefon: 775 559 858

Městská sportoviště Skuteč

Městská sportoviště Skuteč s.r.o.