Navigace

Obsah

Kurty

kurtyTenisové kurty byly znovu „objeveny“ v 90. letech 20. stol. Jejich znovuobjevení bylo spojené se vznikem tenisového oddílu. V současnosti se o čtyři tenisové kurty stará DTK Skuteč.

Nohejbalové kurty jsou v těsném sousedstvý tenisových. V současnosti se o 3 nohejbalové kurty stará NC Botas Skuteč.